streda 1. augusta 2018

5 elementov

Päť elementov...


... jar - drevo,  leto - oheň, neskoré leto - zem, jeseň - kov, zima - voda predstavuje 5 energetických kvalít,, ktoré nájdeme všade okolo nás... Podľa TČM sa tieto jednotlivé elementy navzájom podporujú a v presne danom poradí striedajú v priebehu dňa, roku, aj ľudského života. Pre prípravu zdravotne prospešného jedla  je ideálne napodobovať aj pri varení napodobňovať tento proces následnosti. Prakticky to znamená prípravu vyrovnaného jedla, obsahujúceho všetkých 5 elementov, ktoré slúži na harmonické stravovanie a prevenciu pred ochorením. V dietetike čínskej medicíny  jestvujú receptúry, podľa ktorých je aj ideálne dodržiavať postupnosť pri pridávaní jednotlivých surovín v recepte podľa správneho poradia. Každému elementu sa pripisuje určitá chuť, pôsobenie na organizmus, zodpovedá určitým orgánom, emóciám a pocitom.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára